9 דקות קריאה
15 Sep
15Sep

אנרגית הקונדליני הינה כוח אתרי בלתי מוכר לתודעה האנושיתלמרות שאינו מוכריש לו נוכחות חזקה בבסיס עמוד השדרהכוח זה מצוי באזור האגןבצ'אקרה התחתונה ונחשב ל"אנרגיה האטומית הנסתרתשל הגוף הפיסיבמקרים קרובים למוותהאנרגיה הזאתמתפרצת בהתפוצצותהמעוררת לחיים את תאי הגוף המעולפים וכך עשויה להציל אדם ממוות. 

קיימים סיפורי גבורהבהם אנשיםשנראים חלשים ומעוררי חמלההפכו להיות גיבורים לרגעבגלל שהתחברו ועוררו את האנרגיה הקונדלינית והדליקוכתוצאה מכךאת כל מערכות ההפעלה שלהםכמו שריריםיכולות חושיות מוגברות ועוד

מקרים כאלו קורים ברגעים מאוד אקוטיים וקריטיים בחיי אדםכמו הסיפור של האםשהצילה את ילדה מתחת לגלגלי משאית. חלק מתרגילי היוגהנועדו לחלץ את הקונדליני ממצבו הכלוא ולשחרר אותומטרת השחרור היא הפעלת כל מערכות הגוףהנפש והרוח באוקטבות גבוהות יותר

במסורת הבודהיסטית ישנה חשיבות להתרוממות ספונטנית של הקונדליני ממקומו באגן לכיוון חלקו העליון בגוף האדםהבודהיסטים רואים בהתרוממות ספונטנית זו קפיצה לרמת תודעה גבוהה יותרקפיצות כאלו מכונות בשם סאטורי 

בתורות העידן החדשעליית הקונדליני מסמלת התקדמות מדורגת בסולם ההתפתחות הרוחניתהימצאותו של הקונדליני בצ'אקרה התחתונה מסמלת אורגניזםשמודע רק לעצם העובדהשהוא קייםההתרוממות הקונדליני לצ'אקרה השנייהשמגדירה את הדחף המינימעידה על מודעותהנשלטת על ידי הצורך להתרבות 

התרוממות הקונדליני לצ'אקרה השלישיתשממונה על הרגשותמגדירה מודעות מפותחת יותרהמכירה בקיומן של תודעות נוספות ומסוגלת לפתח רגשות כלפיהןהתרוממות הקונדליני לצ'אקרה הרביעית מעידה על מודעותהמסוגלת להצטרף ולשתף פעולה עם ישויות אחרות לצרכים יצירתייםאסתטייםרוחניים ושיתופי פעולה של אהבה הדדית 

הפעילות הרוחנית של הצ'אקרות הגבוהות (החמישיתהשישית והשביעיתהיא מורכבת יותרכיווןשתכונת הצ'אקרה השישית היא "ראיית האמת", התרוממות הקונדליני לצ'אקרה זומעידה על דרגה רוחניתקרובה לנבואהאלו הטוענים לראות את ההילה והאנרגיה של בני אדםמספרים כי לאנשים צ'אקרות מוארות  שלא על פי סדר מדורג 

כך יכול אדם שצ'קרת הלב שלו תעבוד שעות נוספותבעוד שצ'קרת הבסיס שלו אינה מתפקדת כל כך או אדם שצ'קרת הכתר שלו פתוחה ויפה אך צ'קרת הלב שלו זקוקה לתמריץ כדי לעבודשינויים אלו עושים את ההבדל ומהווים סיבה לייחודיות שיש לכל אדם באשר הואבהתאם למיקוד האנרגיה הקונדליניתלאורך קו האנרגיה בגוףהאידיאל הואכמובןשכל הצ'קרות יוארו. 

מאז כניסת לימוד שיטת ההומנדיזין, מספר המרכזים האנרגטיים בגוף האדם ובמרכבתו, לפי רה אורו הו, מעביר המסר של שיטת ההומנדיזיין, גדלו והוא טוען שמאז 1781, השנה שבה גילו את כוכב אורנוס, מספר המרכזים אינו יותר 7 אלא 9 וחיי אדם הוארכו כתוצאה מכך. עד כמה הידע של רא אורו הו נכון או לא, ימים יגידו והמשך המחקר האנושי בנושא החשוב ביותר ביקום - הוא עצמו. 

אנרגית קונדליני גיבורים מסורת הבודהיסטית בודהא אפלטון בודהיזם קונדליני אנרגיה אנרגית החיים אורגון צ'אקרות פעילות רוחנית מיכל תבל הדרך לצאת מהמטריקס צ'אקרת הלב צ'אקרת הבסיס סאטורי התרוממות קונדליני העידן החדש תורות העידן החדש קוצ'ינג טיפולי אימון אישי אימון לחיים אימון קבוצתי אימון למיומנויות תקשורת תטא הילינג טיים ליין תרפי תרפיה תרפיה בתנועה פסיכודרמה פסיכולוגיה פילוסופיה פסיכולוג מטפל מטפלים להתחבר לאש הפנימית להתחבר לסמכות הפנימית אהבה הדדית הרצאות קורסים קורס הרצאה מרצה מנחת סדנאות מנחת קורסים מאמנת קבוצתית מרכזי אנרגיה מרכבת האישיות אני עליון גוף פיסי גוף אנרגטי גוף רגשי גוף שכלי דואליות אחדות חוט הכסף אינטליגנציה אינטואיציה רצון כוח רצון אישיות החיבור בין האישיות לאני העליון הוקרת תודה תודעה מודעות הכרה קריסטל קריסטלים קריסטלי התודעה רוחניות התפתחות רוחנית התפתחות אישית הארה הינדואיזם רגשות כעס רגשות שליליים כיצד מתגברים על רגשות שליליים כיצד מתגברים על מחשבות שליליות פיתוח מודעות שבעת צ'אקרות מרידיאנים בריאות טבעית חיסון טבעי
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.