9 דקות קריאה
08 Sep
08Sep

אנשים, בסופו של דבר, באים מתוכנתים לעולם. מה זה אומר? יש להם מזג, יש להם טביעת אצבעות, יש להם סימן אסטרולוגי, כי נולדו ביום מסוים, בשעה מסוימת ובשנה מסוימת, וכך הם נמצאים תחת השפעות אסטרולוגיות ויש להם מספר נומרולוגי, כי נתנו להם שם וכו'. 

זה אומר שיש לאנשים נטיות מלידה. הם לא רכשו אותם במהלך שנות הלימוד הראשונות כשאך הגיעו לכאן לפלנטת ארץ. הם הגיעו לכאן עם נטיות ברורות, מה הם אוהבים ולא אוהבים, מה תחומי העניין שלהם ומה לא. הורים לילדים, שגם נמצאים איתם הרבה, יודעים  זאת היטב.

אבל, הם באים עם מתנה אלוהית והיא היכולת לעשות שינוי לכל אלו. לקחת את כל ההתניות הללו, את כל הנטיות האלה, את כל הדברים המוטמעים בטבע שלהם ולעשות בו שינוי. להיות עצמאיים בשטח, לפרק את ההתניה, לפרום את הנטיות, ליצור מחדש את עצמך כהוויה סוברנית. 

מי שיש לו את הפוטנציאל לעשות כל אלה הוא הניצוץ האלוהי מלמעלה והוא למעשה נמצא בשילוב צורה דרך כל מערכות האדם, המרכיבות את מרכבו של האדם, או יותר נכון, מרכבתו של האלוהים. כדי לדעת לעשות את השינוי הזה והפרימה הזאת, יש להכיר טוב יותר את המרכיבים של האדם. וכעת אנו ממשיכים להסביר את הגוף האנרגטי.

קוּנדַליני היא אנרגיה אתרית (פראנה), המתרוממת מאזור הצ'אקרה התחתונה לכיוון הצ'אקרה העליונה והיא גם הנתיב עצמושבו עוברת אותה אנרגיהמשמעותו המילולית היא פיתולבתורת היוגה מגדירים את הקונדליני ככוח נפשי כמוסשמצוי באזור האגן 

השם "פיתולניתן לאנרגית הקונדלינימכיוון שאובחןעל ידי המאסטרים הגדולים ומתרגלי העלאת אנרגית הצ'אקרותכי האנרגיה הזו אינה עוברת מהצ'אקרה התחתונה עד לעליונה בקו ישריש לה דרך מיוחדת לעלות וזו בדרך הפיתוליתבמובן הזההיא מסומלת כנחש או שנייםהמתפתלים ועולים במעלה המערכות והצ'אקרות האנרגטיותהמובנות לאורך גוף האדם.

כךלמעשהקיבל סמל הרפואהאת צורת הנחשמהרופא הראשון בהיסטוריה הידועה משה רבנוהסמל מורכב מאנך שעליו מתפתל נחש אחד או שנייםלעיתים הקצה העליון של האנך הינו בעל זוג כנפיים ומרמז על בריאות שלמה ויכולת לעוף או להגיע לרמה הגבוהה ביותר של שילוב רוח עם חומר 

נחש אחד או שני נחשים מסמלים את אותו רעיוןכאשר כשמופיע נחש אחדהכוונה לאחדות הרוח עם החומר וכאשר מופיעים שני נחשיםהם מסמלים את המעבר מהדואליות של רוח וחומר לנישואין ברמות הגבוהות של הקיום האנושי של רוח עם החומר 

הצ'אקרות הנמוכות קשורות יותר לחומרשעובר טרנספורמציה בעצם הקיום האנושימכאןשסיבת היותו של אדם נולד בפלנטת הארץ בגוף פיזיהוא לאחד בין שתי האנרגיות החומרית והרוחנית ולהעלות את אנרגית החומר ממצולותיה הכבדים והפאסיביים אל החופש של הרוח והשחרור מגבולות והגבלות. 

במרוצת ההיסטוריה האנושיתתמיד היו קבוצות של אנשיםשלא לקחו את האנרגיות הללו לכיוונים של חיבור בין רוח וחומראלא רצו לגרום לרוח לשרת את החומר וכךכביכוללזכות בגוף יפה יותר וצעיר יותר שיחזיק מעמד לאורך זמןהשיטות שבהן הם נקטוכדי להגיע למטרתם זו,  כללה התערבות באנרגיות קונדליני של אנשים אחרים ובכך סימנו עצמם כערפדי אנרגיה 

הרעיון שבתוך הצ'אקרה התחתונה נמצאת האנרגיה הגבוהה ביותר פותחת פתח למחשבהכי בצורה כלשהיהאנרגיהכביכולנכלאה ברמה הנמוכה ביותר של החומר והקיום האנושי מטרתו להציל את האנרגיה הזאת ולגרום לה להגיע למקוםשבו היא יכולה לתפקד במיטבהאי שם בצ'אקרות העליונות 

הקושי האנושי בהעלאת האנרגיות שלו עצמובמיוחד בתקופתנו אנומתגלה בשיא חריפותהרוב בני אדם חרף הבחירה החופשיתשניתנה להם ולמרות שהינם שרויים מאז ומתמיד בתוך מקור כל הדברים ברמה של האני העליוןממשיכים להתמקד בצ'אקרות הנמוכות ובכך ממשיכים את הניתוק בינם לבין הרמות הרוחניות הגבוהות והרוח האנושית השלמהכל זה נמצא כעת במצב תיקון. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.