6 דקות קריאה
07 Sep
07Sep

אדם אכפתיהינו בעל דאגה לסביבתו ולזולתאדם אכפתי הוא אדם שהינו מעורב בנעשה סביבושאינו אדיש לסביבתובהכרח יוצא מכך שלאדם עם אכפתיות יש מודעות רחבה יותרמאשר מודעות אגואיסטיתבמובן של דאגה רק לעצמיעתידי ומקסימום אך ורק למשפחתי. אפשר אם כך לומרשמה שעושה את האדם שונה מכל חיה אחרת על פני האדמה, זה רוחב היריעה, שאליה יכולה מידת האכפתיות שלו להגיע ומידת ההשפעה המיטיבה שיש לו כוח להשפיע על סביבתו, אם אך ירצה.

בפירמידת הצרכים של מאסלו, נמצאת דרגת האכפתיות רק בשלב הרביעי, שבו האדם שואף להיות עצמאי, לחשוב לא רק על עצמו ועל משפחתו, אלא גם על הסביבה, שבה משפחתו חיה, כדי להיטיב עימה, וכך להיטיב בחזרה עם משפחתו ועם עצמו. 

אלו, אשר עדיין לא השלימו את מסע הצרכים שלהם על פני פירמידת מאסלו, הם אלו, אשר לא השכילו לעשות את הקישור של הטוב האישי שלהם ושל משפחתם, כשיקוף של הטוב של הסביבה, גם אם אין לה שום קשר, כביכול, למשפחה הגרעינית. אדם חושב, הוא אדם, שמסוגל לראות יותר מאשר כמה פריימים ברגע אחד של התבוננות. הוא מסוגל לראות את התמונה השלמה. כך שהוא מבין, שאם הסביבה צריכה שיפור, בסופו של דבר זה יגיע אליו ולכן הוא מקדים תרופה למכה ומביא החלמה לחברה, לפני שזה יגיע עד שעריו.

מידת האכפתיות של אדם מרמזת על יכולתו לא רק לראות את האינטרסים האישיים שלו בקדימות ראשונה של סדר עדיפויותאלא גם את הצרכיםהרצונות והאינטרסים של אנשים אחרים זו דרגה גבוהה של מודעותאשר למעשההופכת אדם כזהלהיות בעל תודעה רחבההיכולה להכיל לא רק את עצמו ואת משפחתואלא גם את סביבתו הפיזית והאנושיתלמען מטרה זו של אכפתיות האדם מפעיל את כל מרכבתוהמורכבת מאישיות ואני עליון ומפעילם למען מטרה ייעודית נרחבת לעזורכמה שיותרלסביבה ולאנושות שבחוץ. 

זו דרגה גבוהה של מוסרהמרמז על אדם בעל מעלות גבוהותמחובר לאני העליוןחיבור הנותן אפשרות לראות ולהרגישלא רק את תמונת חייו הקטנהאלא תמונות חיים מורכבות ורחבות ביחס לכל המין האנושי וביחס לכל היצורים החייםהטבע ופלנטת הארץ. אם מישהו היה רוצה לפגוע ביתרונו האדיר הזה של המין האנושיכל שעליו היה לעשותזה להוריד מהאדם את היכולת להיות "אכפתי". 

מלחמת התודעה, שנעשית היום על הצי-בור, כוללת את המושגים של "אכפתיות", "ערבות הדדית", "ואהבת לרעך כמוך" ומעוותת את פרשנותן המקורית. היא משתמשת בהן כמקור של יצירת תחושת אשמה כללית, אשר גורמת לאנשים לעשות דברים, שהם לא רוצים לעשות, רק כי אם יעשו זאת, הם יזכו לרגע לתחושה, שהם עשו זאת בשביל... הם הזריקו בשביל הילדים, שלא ידביקו אותם, הם מתרחקים אחד מהשני, כי אכפת להם, שלא ידביקו את האחר, הם ישימו מסיכות על פניהם, שמא ידביקו אחד את השני. כל המושגים עוותו לצורך פרופגנדה שטנית, אשר מעקרת את המהויות של "אכפתיות", "אהבה", "קרבה" "החלמה" "רפואה" ומרעילה אותן בפרשנות כוזבת ורעילה.

לכןבמלחמה של אותן משפחותהשולטות בכוח השקר והמניפולציהאותן משפחותאשר רוצות להביא על העולם את ה"סדר העולמי החדש", תמיד שאפו לדרדר את האדם לדרגה נמוכה יותר של קיום והעסיקולשם כךאת טובי המוחות האנושייםשפותו בכספים ותפקידים רמיםלבגוד בבני מינם.

מקור האכפתיות בגוף האדם הינו בגנום האנושי, בDNA. לכן, בגל הזה, שבו אנחנו נמצאים, גל היסטורי מהפכני, אשר חיבר ב 21.12.2020 את יופיטר "המרחיב" עם סטורן "המצמצם", מפגש הרוח עם החומר, דרך הממד האסטרולוגי/אסטרונומי/כוכבי, נראה יותר ויותר את המלחמה הרעיונית על איך האדם צריך להיות - האם מכונה המחוברת לבינה מלאכותית, או ישות אלוהית, המחוברת למקור הבריאה, האור והאהבה. מיכל תבל הדרך לצאת מהמטריקס קו'צינג טיפולי רצונות אינטרסיים אני אישיות אני עליון אינטליגנציה אינטליגנציה יצירתית תטה היליג TLT NLP טיים ליין תרפי תודעה מודעות מודעות אישית מודעות רוחנית תשומת לב סדר עולמי חדש דרגות טב כדור הארץ מטרות ייעוד עזרה סביבה אנושות דרגה גבוהה מוסר אתיקה חיבור לסמכות פנימית די.אן.אי. יופיטר סטורן מצמצם מפגש רוח רוחניות התפתחות רוחנית בריאה אור אהבה בינה מלאכותית ישות אלוהית אסטרולוגיה אסטרונומיה כוכבים מלחמה רעיונית גנום האנושי בורא מימדים מהפיכה הרצאות קורסים סדנאות אימון אישי אימון קבוצתי הון אנושי פילוסופיה חכמה חיבור בין אישיות לאני עליון מרכבת האישיות גוף פיסי גוף אנרגיה גוף רגש גוף שכל מנטל מנטאל אינטליגנצית על רצון אינטואציה חוט הכסף מעלות האדם חומר רוח חיבור חומר רוח חיבורים תקשורת מדרגות הזהב מטריקס איך לצאת מהמטריקס מהו המטריקס האם אני חיים בפלנטת בית מעצר תשוקות התמכרויות כוח רצון ניצוץ אלוהי פסיכה פסיכולוגיה נאוס סומה פסיכוסומטי פירמידת האישיות הפירמידה של מסלו עצמאות רגשית דמיון דמיון מודרך מדיצטיה מדיטציה טרנסנדנטלית
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.