4 דקות קריאה
06 Oct
06Oct

האלוהות רצתה לבנות לה מרכבה, הכי משובחת שיכולה להיות, כזאת שדרכה היא תוכל לא רק להתבונן, אלא גם להרגיש, לחוש, לתפוש, לעכל, להיות, לחוות ולחיות. לכן ברוב תבונתה בנתה לה חליפת חלל, בצורת הגוף הפיסי של האדם, בשילוב עם הגוף האנרגטי, שהינו מצבר האנרגיה היוצא מן הכלל שלה.


מכיוון שגם רצתה לחוש ולהרגיש את המציאות הפיסית, היא הוסיפה לחליפה גוף רגש, אך בגלל שידעה מראש, שגוף הרגש, יוכל לחוות רגשות קיצוניים ביותר, כי רק כך יוכל ל"טעום רגשית" את הקיום הפיזי, החליטה, שיש לתת לו גוף נוסף, שיפרש את הרגשות הללו וייתן להן שם בניסיון להבנה שלהם, בדמות הגוף הרביעי, גוף המחשבה.


כל נשמות בני האדםהינן שלוחות אלוהיותהמקיימות ניסוי רב מערכתיכדי להגיעתוך כדי ניסוי וטעייהלתפירה המהוללתשל חליפת החלל האלוהית ומרכבת האלוהות (החללית הרב ממידית שהיא מערכת האישיות האנושית בכללותה). כך נפרסה הלהבה האלוהית בשלושת העולמות נאוספסיכהסומה. (או ברמת פירוט גבוהה יותר בתוך עץ הספירות הקבלי).


קיים עולם מאוחד משני גופים באישיותשנקרא נפש (ביוונית - "פסיכה"), שהוא שילוב של גוף הרגש וגוף השכלהנפש מחוברת למטהכביכולעם עולם ה"סומה" (מיוונית עולם פיסי), המורכב מגוף פיסי ואנרגיה ומצד שני עם עולם ה"נאוס". עולם הנאוס מכיל את האני העליון של האדם ואת כל להבות האני העליון של כל הנשמות.


בהקשר לאדם ה"נאוסמכיל את החלק "גבוההשל השכל ואת יתר חלקי האני העליוןמהאינטליגנציה (השכל הגבוהה), דרך האינטואיציה ומסיים/מתחיל ברצון עליוןכולם מכירים את המשפט המפורסם "סוף מעשה במחשבה תחילה". תכל'סכאשר אנחנו מסתכלים על תגובות האדם לעולםזה לא נראה כך.


בהתבוננות קצרהניתן להביןשמרבית הפעמיםהאדם אינו מפעיל מחשבה לפני שהוא עושה מעשה מסויםאלא שגוף הרגשהוא שדוחף אותולרובלמעשה זה או אחרלא רק זאתאלא שאחרי שהוא עושה מעשה מסויםשאין לו שום היגיון גם לא מבחינתוגוף הרגש נוטה לשתף פעולה עם השכל בדרך מסוימת.


הרגש מתייעץכביכולעם השכלכדי להמציא ביחד תירוץ (שהינו פעולה מנטלית), שיעזור לשכנע את החלק ההגיוני באדםמדוע פעל כפי שפעלכך שאולי המשפט "סוף מעשה במחשבה תחילהאמור להתקייםאך בפועל מה שקורה זה יותר - "סוף מעשה בהרגשה תחילה".

לכן, כאשר אומרים לנו בכל תרגולי המדיטציה למיניהם, שעלינו להשתיק את השכל, הם מתכוונים יותר לנפש - הרגש והשכל הסובבים אחד את השנייה, כך שהם יוצרים יחידת רעש, שכאשר אינה מחוברת ל"נאוס", העולם העליון, היא מבלבלת יותר מאשר מבהירה את חוויות העולם הזה.

זאת גם הסיבה, שתרגולים רבים מפנים את תשומת הלב בחזרה לגוף הפיסי, אשר ננטש על ידי האדם, במרוצת מאות השנים האחרונות, לטובת השכל, שפועל באופן דואלי, בגלל שהוא מושפע טוטאלית מהרגשות. מכאן שהשכל אינו מהימן בניתוח העובדות של חמשת החושים ולכן היה רצוי להשאיר אותו מאחור ולגשת ישירות לחוש את החיבור של הגוף הפיסי/אנרגיה, העולם הסומטי, עם האני העליון. 

כמובן שגם תשובה זו היא חלקית, כי המטרה היא לגרום לכל הגופים לעבוד בשיתוף פעולה, כדי לתת את החוויה האולטימטיבית לרכב, שהוא הניצוץ האלוהי, הנשמה, חלק אלוהה ממעל, שכדי לגרום למרכבתו לעבוד טוב יותר, עליו לאחד את כל הגופים יחדיו למען מטרה אחת גדולה וכדי לעשות זאת, הבוס העכשווי, שהוא השכל הנמוך, הדואלי, או הנפש, יוותר מרצון על שליטתו הכוזבת והמטעה.

הייתכן שרגשות מנהלים את חיינו? איך ניתן להפך קטבים ולגרום למנטל לנהל רגשות ולא ההפךהאם מומלץ לנהל שכלית את הרגשותאו שלרגשות יש תפקיד בקיום שלנואם יש לרגשות זכות קיום כלשהומהו וכיצד אפשר להפיק מהם יותר תועלת?


לאף אחד אין את כל האמת, ואת כל העובדות על המציאותיש כאלה שהזיכרון שלהם מכיל חלק רחב מהאמת של מיהו האדם והעולם ויש כאלה, שפחותלמרות שהזיכרון הוא תהליך מנטאליהוא לא היה מתקיים ללא החוויהשנשמרה היטב ונחרטה בתודעה ובעיקר בתת הכרה האישית והאנושית.


רגש גורם לנו לשמוח ולכאובהכאב ומן הצד השני האושר והשמחהחורטים מנגינה בלתי נשכחתעל גבי סרט התודעה וסרטי הלא מודעהחריטה הזאתלימים תהיה הזיכרוןשממנו נוכל למשוךכדי להבין באיזה עולם אנחנו חיים ומי אנחנו. זיכרון זה לא היה לו קיוםללא הרגש.


מיליארדי זירעונים עושים דרכם אל ביצית ורק אחד או מעט משיגים את המטרהכך גם המעבר לשלב הבא של ההתפתחות מעמיד במבחן אתגרי את ההתנהגות האישיותיתהמוסריתהאתית והרוחנית של כל אחד מבני האדםאו הזיכרון הנכון של מי הם ומה מטרתם בעולם הזהכדי להבקיע לשלב הבא של ההתפתחות.


הרגש הוא הקשר שלנו לאינטואיציהאשר מקומה באני העליוןכאשר הרגש עובד בשיתוף פעולה עם האינטליגנציה האנושיתהוא לומד לעשות בירור בין הרגשות הנמוכים שלוכמו תשוקותאובססיותפחדיםחרדותכעסים וטינותקנאות ורגשות אשמהלבין כל היתר.


רגשות הקורבנותשמקורן בגוף רגש, כאשר נשכחים לבד ללא מורהנשארים עם החיפוש הבלתי נדלה אחר הדרכהבמקום להמשיך לחפש את ההדרכה בחוץ מכל מי שמוכן לתת אותהשלרוב יש לו אינטרסים משלו בנתינת מידע וכיווןרצוי להפנות את עיני הרגשלקבל הדרכה מבפנים.


הפניית ה"העינייםשל גוף הרגש כלפי האני העליוןנועדה להביא לידי מיצוי את היכולת המופלא של "היד הרגשיתלצאת החוצה לעולם ולקלוט לעומק את תוכנואם הרגשות מעוגנים בפנים בקרקע העמוקההגבוהה והיציבה של האני העליוןיכולת ההליכה שלה לעומק החוויה העולמית גודלת.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.