11 דקות קריאה
18 Sep
18Sep

מי שיכול לראות בחוש השישי את גוף האנרגיה האנושיהיה מתמוגג מיצירת אומנות יפיפייההמורכבת ממשפכים/מזרקות אנרגיה בשלל גוונים וצבעיםהמפיצה זוהר והילה לכל עבר ויוצרת ביחד חזיון לתפארת עוצר נשימהבאנשיםשאינם שומרים על תזונה נכונההמהווה דלק לגוף האנרגטיניתן לראותלעיתיםהפרעות בזרימה וצללים על זוהר הצבעים. 

מהי התזונה הנכונה לגוף האנרגטי והאם היא רק מזוןהתשובה היא שגם מזון פיזיאבל בהחלט לא רקכמה זמן אפשר להחזיק מעמדלהישאר בחייםבלי אוכלהצום המתועד הארוך ביותר היה ב-1981 בו נפטר קירן דורהטי האירישהפגין בצום במשך 73 יום 

עם מים וויטמינים החזיקו אנשים מעמד יותר משנה ללא מזוןאבל ללא מים אי אפשר להחזיק מעמד יותר ממספר ימיםתלוי בקצב איבוד המיםללא מים קטן נפח הדםלחץ הדם יורדהדם נעשה סמיך וקשה להעבירו בלב

אחרי הכלהגוף מורכב מיותר מ - 70 אחוזי מים והוא צריך אותםכדי לשרוד. כמה זמן אפשר לעצור נשימהלרוב האנשים קשה לעצור נשימה אפילו לדקהכך שניתן בהחלט להעריך את יכולותיו של סטפן מיספאדשהצליח לעצור את נשימתו כמעט 12 דקות

מתחריו עושים זאת בבריכות מים עם הפנים בתוך המיםכדי להפעיל מנגנון רפלקס צלילההמכוון את הדם למרכז (לב ומחופחות לפני השטחבאימון ניתן להוריד את קצב דופק הלב פי 2, מה שמאריך את יכולת השהייה ללא חמצן. 

גם היפר-ונטילציה לפני התרגיל יכולה להאריך את השהות ללא חמצן ולריאות גדולות יש יתרוןאז מה המקסימום חיים ללא חמצןיוהאן אנדרסון מאוניברסיטת לונד מעריך שאפשר יהיה להגיע עד 15 דקותאם כךהמזון העיקרי של האדםכאשר עדיין אנחנו נשארים ברמות הפיסיותהוא חמצןאותו חמצןש"אלו שכל כך רוצים לשמור על בריאותנו", לא מתחשבים בובהוראותיהם לשים מסיכה על הפה והאף.

מעבר לאווירמיםאוכלקיימים גם מחשבה נכונההרגשה נכונהדיבור נכוןתגובה נכונההתנהגות נכונהידע נכוןערכים נכוניםכל אלו ועוד אחראים לאווירה הפנימיתשגורמת לגוף האנרגיהלהאיר חזק יותרבמלוא טווח השידור שלו וכן להיות בעל קלט גבוההלשידורים הרמוניים מחוץ. 


אם אתה נמצא בהווהזאת אומרת בכאן ועכשיו במאה אחוז של התודעה שלךאזי אתה בעצם חי ללא האגושמפריע לך לחוות את העולם היפה הזה שאנחנו חיים בו באופן מלאכמו כןרק אם אתה פועל ללא אגוזאת אומרת שנמצא כל הזמן ברגע ההווהאתה יכול לבצע דבריםבלי שהם יזיקו למישהובלי שיהיה אינטרס עצמי בכל הענייןנטו עשייהלמען העשייה ורצוי כמצווה למען המצווה

ושכר מצווה מצווההאגוגורם לפחד משתק ולבסוף לאי עשייהברגעים שבהם אנחנו חייםאנחנו צריכים אנשים גיבורים שיצילו אותנו בכך שייקחו אחריות על האמתאפשר לעשות זאת רק אם אדם הוא נטול אשמה (לא מתמקד בעברונטול דאגה (לא מתמקד בעתיד).

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.