הרצאות/קורסים/סדנאות


הרצאות/קורסים/סדנאות

הרצאה לקהל הרחב – בנושאים מגוונים – 50 ש"ח לאדם (אורך הרצאה – שעתיים). 

סדנאות וקורסים - מחירים יפורסמו לסמוך לתאריך תחילתם.

הרצאות/סדנאות לעסקים – 1500 ש"ח לשעת הרצאה 

אנשים עם בעיות תשלום, בל ירגישו, שאינם יכולים לקבל את השירות. אפשר להגיש בקשה בכתב או בעל פה והתשלום יהיה בדנה (שלם כמה שאתה יכול משקל ומעלה).